Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2017