Oznámenie o strategickom dokumente: ÚPN-O obce Ploské

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2017