Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2020