Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. augusta 2018