Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2017