Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2018