Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.03 Územného plánu obce