Informácia o obnove katastrálneho operátu

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júna 2021 − 13. júla 2021