Preskočiť na obsah

Zmena v poskytovaní dotácie na stravu (ZŠ s MŠ Budimír)

Zverejnené 4.8.2021.

Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika v Budimíre informuje rodičov, že od 1. septembra 2021 dochádza k zmene na nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré:

  1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  3. žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňový bonus.

Neuplatnenie daňového bonusu sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na stránke školy. Potvrdenie o hmotnej núdzi a životnom minime vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto doklady je potrebné doručiť do školy najneskôr 9.8. do 12.00 hod

V prípade otázok kontaktuje ekonomické oddelenie v škole, pani hospodárku. 

zsbudimir.edupage.org