Preskočiť na obsah

Virtuálny cintorín obce na internete

Zverejnené 11.3.2016.

Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína. Cintorín je umiestnený na portáli spoločnosti www.cintoriny.sk na tejto adrese: cintorín Nová Polhora (tento link je umiestnený na webstránke obce: na konci hlavného menu  – Virtuálny cintorín).

Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 48 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych.