Opatrenia na ochranu lesov

Opatrenia na ochranu lesov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie

Zverejnené 16. marca 2021.
Upravené 5. júla 2021.