Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Nová Polhora.

„Mestám a obciam zhasína nádej“ – Celoslovenská protestná akcia

Obec Nová Polhora sa zapojila v rámci iniciatívy Združenia miest a obcí Slovenska do celoslovenskej protestnej akcie s názvom: „Mestám a obciam zhasína nádej“, ktorá sa uskutoční dnes v pondelok 30. januára 2023 formou zhasnutia verejného osvetlenia v čase od 19:00 hod. – 19:30 hod. V tejto súvislosti Vás informujeme o čase vypnutia verejného osvetlenia v našej… Čítať viac

Uskutočnila sa Po 19:00

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 05.05.2022 v čase od 11:00 hod. do 13:30 hod., pre práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, VSD obmedzí na nevyhnutný čas využívanie elektriny pre vybrané odberné miesta (viď príloha).

Uskutočnila sa Št 5.5 11:00

Odpočet vodomerov

Dňa 06.04.2022  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – závod Prešov vykonávať periodický  odpočet vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.  Ďakujeme za spoluprácu

Uskutočnila sa St 6.4 07:30