Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Nová Polhora.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 05.05.2022 v čase od 11:00 hod. do 13:30 hod., pre práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, VSD obmedzí na nevyhnutný čas využívanie elektriny pre vybrané odberné miesta (viď príloha).

Uskutočnila sa Št 5.5 11:00

Odpočet vodomerov

Dňa 06.04.2022  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – závod Prešov vykonávať periodický  odpočet vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.  Ďakujeme za spoluprácu

Uskutočnila sa St 6.4 07:30