Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

ZRUŠENÉ – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.10.2021

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 05.10.2021, t.j. dnes o 18:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.