Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Zverejnené

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie 1/2022

ID: Návrh/VZN_1/2022

14.7.2022

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni