Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Nová Polhora – začatie konania o námietkach proti chybám

Zverejnené
6. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. septembra 2022 − 2. novembra 2022
Kategória

Začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/obnova katastrálneho operátu/námietkové konanie

Prílohy