Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v lokalite Povrazy

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2019