Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav Nová Polhora, lokalita Povrazy

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2020