Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente dotknutým obciam

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021