Zamietnutie návrhu vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021 − 15. júla 2021