Preskočiť na obsah

Zamietnutie návrhu vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby