Preskočiť na obsah

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.03 Územného plánu obce