Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2019