Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – lokalita Povrazy

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2017