VEREJNÝ OZNAM (Územný plán obce Šarišské Bohdanovce)

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júla 2018