Verejná vyhláška – žiadosť o stavebné povolenie

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2021