Verejná vyhláška – Stavebné povolenie IBV Nová Polhora Balka – zriadenie TS, VN, NN

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020