Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 3 – oznámenie o prerokovaní

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2018