Územný plán obce Šarišské Bohdanovce – záverečné stanovisko

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. októbra 2018