Rozhodnutie (zmena druhu pozemku)

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2019