Rozhodnutie – strategický dokument „Spoločný Územný plán obcí Lemešany…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. októbra 2020