Rozhodnutie – schválenie všeobecných zásad usporiadania územia…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. októbra 2018