Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2019