Rozhodnutie o umiestnení stavby

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. marca 2017