Prerušenie územného konania

Upravené
10. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021