Oznámenie o zverejnení návrhu všeobecných zásad usporiadania územia

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2017