Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2017