Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania …

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2017