Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2019