Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júna 2019