Oznámenie o začatí správneho konania (zmena druhu pozemku)

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2019