Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. júna 2018