Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2017