Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-O obce Ploské vyvesené: 05.10.2017

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2017