Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-O obce Ploské vyvesené: 05.10.2017