Oznámenie o strategickom dokumente: „Spoločný územný plán obcí Lemešany…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021