Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia (komunikácie)

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2019