Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu v obci Čižatice

Upravené
05. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. októbra 2020