NÁVRH – Záverečný účet Obce Nová Polhora a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Upravené
05. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2021