Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov (lokalita Povrazy)

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2019