NÁVRH – VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2019