NÁVRH – VZN o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2019